xmlguru.cz

Spreading the XML paradigm around

Seminář o OOXML

2008-10-01

Ve čtvrtek 9. října povedu celodenní seminář o formátu OOXML. Seminář je primárně určen pro vývojáře, kteří potřebují načítat, modifikovat a generovat dokumenty ve formátu OOXML. Kromě samotného popisu formátů během semináře ukáži mnoho nástrojů a technik pro práci s OOXML.


Seminář proběhne v pražské pobočce Microsoftu a přihlásit se můžete na adrese http://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032390374&culture=cs-CZ.

Slidy a příklady ze semináře najdete na adrese http://www.kosek.cz/xml/2008ooxml/.

blog comments powered by Disqus
Copyright © Jiří Kosek, 2006–2018