xmlguru.cz

Spreading the XML paradigm around

Návrhy na opravy normy ISO/IEC 29500 (OOXML)

2009-09-03

Již při přijetí normy ISO/IEC 29500 bylo jasné, že vzhledem k rozsahu normy v ní bude mnoho překlepů a dalších více či méně závažnějších chyb. Po přijetí normy proto byla ustavena v rámci ISO/IEC JTC1/SC34 nová pracovní skupina WG4, která má na starosti další údržbu normy. Před pár dny byly členským státům postoupeny ke schválení první návrhy na opravy normy. Pokud chcete, můžete se stejně jako v případě přijímání OOXML vyjádřit k jednotlivým změnám.


Změny jsou dvou druhů. Menší změny, které nemění obsah a smysl normy, tzv. technická korigenda:

A pak podstatné změny, které mohou mít dopad na již existující implementace normy, tzv. amendmenty:

Pokud v dokumentech naleznete chybu nebo změnu, která by se podle vás neměla provádět, pošlete mi tuto informaci společně se zdůvodněním do konce září (pro korigenda) nebo října (pro amendmenty) na mojí mailovou adresu . Pokud budou vaše přípomínky opodstatněné, zahrnu je do výsledného stanoviska ČR k návrhům změn.

Některé z dokumentů nejsou veřejně přístupné. Přístupové heslo si můžete vyžádat v ÚNMZ (nástupce ČNI).

blog comments powered by Disqus
Copyright © Jiří Kosek, 2006–2018