Individuální školení u vás ve firmě

Potřebujete-li ve vaší firmě na danou technologii vyškolit více lidí, je pro vás vhodná tato varianta.

Výhody individuálního školení

  • Školení typicky již pro čtyři a více zaměstnanců vyjde levněni než běžné školení ve veřejném termínu.

  • Termín školení je možné lépe přizpůsobit vašim časovým možnostem.

  • Během školení je více prostoru na specifické dotazy.

  • Během školení může být kladen větší důraz na témata, která vás pálí.

  • Mimopražské firmy výrazně ušetří za cestovní náhrady zaměstnanců, protože většina specializovaných školení jinak probíhá v Praze.

Co bude pro školení potřeba

Pro školení je zapotřebí místnost s dataprojektorem a tabulí nebo flipchartem. Účastníci školení by měli mít k dispozici počítače nebo notebooky, na kterých si rovnou vše zkouší. V případě, že vaše firma podobnými prostorami nedisponuje, můžeme je po dohodě zajistit.

Cena školení

Cena školení je individuální a záleží na tématu, místě školení a počtu účastníků. Typická cena školení na území ČR se pohybuje mezi 20.000 a 30.000 Kč ze jeden den školení (bez DPH).

Co získáte

Účastnící školení by měli získat nové znalosti a dovednosti. U delších kurzů je kladen důraz na samostatná cvičení, protože je to nejlepší způsob, jak si zažít nové věci.

Každý účastník školení navíc obdrží školicí materiály v tištěné i elektronické podobě a absolventský certifikát.

I po skončení školení je možné využít emailové konzultace s lektorem. Ne vždy vše secvakne již během školení a některé věci musí v hlavě chvíli dozrávat.

Jak objednat

Máte-li zájem o školení, napište mi vaši představu na adresu . Já s vámi doladím detaily obsahu a délky kurzu a nabídnu vám termíny školení.

Jazyk výuky

Kurzy jsou vedeny v českém jazyce. V případě zájmu může být jakýkoliv kurz veden i v angličtině.

Atypické kurzy

V případě zájmu je možné vytvořit i školení přímo na míru, které navzájem kombinuje vybrané části několika standardních školení v potřebné hloubce. Nabízím i školení technologií, které nejsou přímo v nabídce. Napište.