Objednat školení

XML schémata

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit učastníky s moderními jazyky pro popis schématu dokumentů XML a jejich praktickým využitím pro validaci, databinding a generování dokumentace. Absolvent školení bude schopen zvolit nejvhodnější schémový jazyk v dané situaci a definovat pomocí něj schéma dokumentu se všemi vyžadovanými omezeními.

Kurz je určen

Vývojářům, kteří jsou zodpovědní za vývoj nových schémat nebo píší aplikace, které generují či přijímají data, jejichž formát je definován schématem.

Požadované znalosti

Základní znalost principů XML na úrovni školení „Úvod do XML pro vývojáře“.

Rozsah

3 dny

Program kurzu

 • Přehled nejpoužívanějších jazyků pro popis schématu dokumentu

 • DTD

 • W3C XML Schema

 • Relax NG

 • Schematron

 • Přístupy ke tvorbě schémat

 • Schémata a jmenné prostory

 • Využití schémat pro validaci

 • Validace oproti více schématům najednou

 • Využití schémat pro databinding

 • Generování dokumentace ze schémat

 • Konverze mezi schématy

 • Nástroje podporující schémata

Ukázka školicích materiálů