Objednat školení

Úvod do XML schémat

Cíle kurzu

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základy schémového jazyka W3C XML Schema. XML schémata jsou dnes používána pro popis výměnných datových formátů založených na XML i pro popis aplikačních rozhraní na bázi webových služeb. Bez základní znalosti XML schémat se dnes neobejde žádný vývojář moderních aplikací. Absolvent kurzu by měl být schopen porozumět hotovým schématům, pochopit jakou strukturu XML připouštějí a provádět ve schématech dílčí úpravy.

Kurz je určen

Všem vývojářům a analytikům IS, kteří se chtějí seznámit se základy XML schémat.

Požadované znalosti

Základní znalost syntaxe jazyka XML.

Rozsah

1 den

Program kurzu

  • Význam schémat

  • Nástroje pro prohlížení schémat a generování dokumentace ze schémat

  • Validace dokumentů

  • Jednoduché datové typy

  • Komplexní datové typy

  • Práce se jmennými prostory

Navazující kurzy

„XML schémata“.