Objednat školení

Úvod do XML pro vývojáře

Cíle kurzu

Cílem kurzu je prakticky seznámit posluchače se základními technologiemi XML tak, aby věděl kdy a jak je používat. Během školení se posluchači podrobně seznámí se syntaxí XML a získají základní znalosti o DTD, XML schématech, stylových jazycích (CSS, XSL) a dotazovacím jazyku XPathu. Na přehledové úrovni jsou probírány i další důležité, byť ne již zcela klíčové technologie XML. Absolvent kurzu by měl být schopen použít jazyk XML v různých systémech a při řešení různých problémů. Kurz zároveň slouží jako odrazový můstek pro další specializovaná školení, která se jednotlivými technologiemi XML zabývají do větší hloubky.

Kurz je určen

Všem vývojářům, kteří se chtějí důkladně seznámit se základy moderního jazyka XML a dalších navazujících technologií.

Požadované znalosti

Základní znalost jazyka HTML.

Rozsah

3 dny

Program kurzu

  • Úvod do syntaxe jazyka XML

  • Jmenné prostory

  • Kontrola a definice struktury dokumentů – DTD a XML schémata

  • Stylové jazyky (CSS, XSL, XSLT, XSL-FO)

  • Dotazovací jazyk XPath

  • Možnosti zobrazení dokumentů XML v prohlížeči a jejich tisku

  • Knihovny usnadňující zpracování XML v programech (DOM, SAX, data-binding, pull-parsery)

  • Přehled souvisejících technologií – XLink, XPointer, XQuery, XInclude, XML Signature, XML Encryption, SOAP, WSDL a dalších