Lektor

Fotografie Jirky Koska

Veškerá školení vede Ing. Jiří Kosek. V oblasti webových a XML technologií se Jirka pohybuje již více jak 15 let. Aktivně je používá při své každodednní práci a na projektech zákazníků, podílí se na dalším vývoji a standardizaci klíčových technologií. Na školení se tak kromě praktických zkušeností dozvíte i chystané novinky a drby ze zákulisí standardizačních organizací. Jirka se výuce a školením věnuje od svého mládí, takže má bohaté pedagogické zkušenosti a ví, jak znalosti efektivně předat posluchačům.

Publikační činnost

Pokud se o web či XML trošku zajímáte, znáte Jirku určitě z jeho knížek. Celá generace tvůrců webu vyrostla na jeho knížkách o HTML a PHP. Později napsal knihy o XML a jeho použití v PHP.

Na svém webu zdarma zpřístupnil rozsáhlé publikace věnované jazyku XSLT, XML schématům a dokumentačnímu formátu DocBook.

Ve volném čase nyní pracuje na aktualizaci jeho kultuvní knihy o HTML na nejnovější webové trendy – text je postupně aktualizován a zpřístupňován na adrese http://htmlguru.cz.

Osvětová činnost

Jirka se o své znalosti rád dělí. Vystupuje proto na různých konferencích a píše články do předních českých i světových odborných magazínů (např. Zdrojak.cz, Root.cz, Interval.cz, xml.com a IBM developerWorks).

Spolupořádá a programově zajišťuje jednu ze dvou nejlepších a největších konferencí o XML – XML Prague.

Na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze již více jak 15 let učí předměty zaměřené na webové technologie a XML. Jedná se o dlouhodobě nejlépe hodnocené informatické předměty na škole.

Trpělivě odpovídá na dotazy ostatních v několika diskusních skupinách.

Standardizace

Jirka se podílí na tvorbě a údržbě důležitých standardů v několika standardizačních organizací. Je to něvděčná, ale důležitá práce. Bez standardů bychom například neměli otevřený web, kde si můžete zvolit, jaký prohlížeč chcete používat. Místo toho by časem vznikl monopol jedné firmy a došlo by ke stagnaci celé platformy.

Od roku 2004 je Jirka individuálním členem organizace OASIS, kde se aktivně podílí na vývoji dokumentačního formátu DocBook. Je členem i dalších technických výborů, které mají na starosti vývoj formátů DITA, ODF a XLIFF.

Jirka zastupuje Českou republiku v ISO/IEC JTC1/SC34 – podvýbor má mj. na starosti standardizaci schémových jazyků RELAX NG a Schematron, či další údržbu dokumentového formátu OOXML.

Nejdůležitější standardy se dnes vyvíjejí v rámci konsorica W3C. Jirka jako Invited Expert působí v několika pracovních skupinách – např. HTML WG, CSS WG, XSLT WG a XML Core WG. Na několika specifikacích se podílel i jako editor. Můžete je najít v přehledu jeho publikací.

Pro ICT Unii Jirka realizuje technické práce na národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC.

Veselý Jirka s pilou

Open-source projekty

Jirka je přispěvatel do několika známých open-source projektů, nejznámější z nich jsou DocBook XSL styly. Další projekty najdete na jeho GitHub, SourceForge a BitBucket účtech.

Praktické zkušenosti

Kromě školení se Jirka živí konzultacemi a vývojem specializovaných systémů. Pro několik firem navrhl, implementoval a nasadil dokumentační systémy založené na formátech DocBook a DITA. Na zakázku vyvíjí složitá XML schémata a komplexní XSLT transformace. Generování webů a PDF dokumentů z rozličných vstupních formátů patří mezi jeho oblíbenou práci. Nezalekne se ani práce s motorovou pilou, ale v této oblasti školení nenabízí (ale může doporučit jiné zkušené lektory).