Objednat školení

Zpracování dokumentů pomocí XSLT

Cíle kurzu

Školení se podrobně zabývá všemi možnostmi transformačního jazyka XSLT a jejich využitím při řešení praktických problémů. XSLT přitom patří mezi nejvhodnější nástroj pro zpracování dokumentů XML, protože byl speciálně pro tyto účely navržen. Uplatnění nalézá zejména při prezentaci dat uložených v XML uživateli a při překladu zpráv XML mezi systémy, které použivají odlišné formáty zprávy. Posluchači školení se seznámí nejen se základy jazyka XSLT, ale i s jeho pokročilými funkcemi, které z něj dělají zcela plnohodnotný programovací jazyk.

Kurz je určen

Programátorům a tvůrcům stránek, kteří potřebuje efektivně a jednoduše konvertovat data uložená ve formátu XML do dalších formátů, zejména do formátu HTML.

Požadované znalosti

Znalost základů jazyka XML na úrovni školení „Úvod do XML pro vývojáře“, základy HTML.

Rozsah

4 dny

Program kurzu

 • Na co vše lze XSLT použít

 • Přehled implementací XSLT a jejich silné a slabé stránky

 • Důkladné seznámení s dotazovacím jazykem XPath

 • Základy konstrukce XSLT stylů

 • Šablony, předávání parametrů a proměnné

 • Podmínky, cykly, řazení, automatické číslování

 • Zpracování více dokumentů v jednom stylu

 • Generování více výstupních dokumentů jedním stylem

 • Nestandardní, ale užitečná rozšíření XSLT

 • Konverze do HTML, XML a dalších formátů

 • Ukázky praktických aplikací

 • Přidávání vlastních funkcí do XSLT procesoru

 • Volání XSLT z prostředí programovacích jazyků

 • Volání transformace na klientovi a na serveru

 • Nové funkce XPath 2.0 a XSLT 2.0

Ukázka školicích materiálů

Navazující kurzy

„XSL FO“