Objednat školení

XML a .NET

Cíle kurzu

Školení seznamuje s rozhraními pro zpracování XML dokumentů, které jsou dostupné v .NET. Po absolvování kurzu budou posluchači schopni efektivně zpracovávat XML dokumenty v prostředí .NET.

Kurz je určen

Programátorům platformy .NET, kteří do svých aplikací potřebují přidat podporu XML.

Požadované znalosti

Znalost základů jazyka XML na úrovni školení „Úvod do XML pro vývojáře“, znalost programovacího jazyka C# a základů .NET frameworku.

Rozsah

2 dny

Program kurzu

 • Principy XML parserů

 • Architektura knihovny System.Xml

 • Využití sekvenčního čtení XML dokumentů (XmlReader)

 • Využití rozhraní DOM

 • Dotazování nad XML pomocí XPath

 • Různé stromové reprezentace dokumentu – XmlDocument, XPathDocument, XmlDataDocument, XDocument

 • XSLT transformace dokumentů

 • Práce se schématy (SOM)

 • Validace dokumentů

 • Práce s typovou informací

 • LINQ to XML

 • Databinding