Objednat školení

Jemný úvod do XML

Cíle kurzu

Účastníci se seznámí s novým jazykem XML, který přináší mnoho revolučních změn do oblasti elektronického publikování, výměny a sdílení dat a elektronického obchodu. Hlavní důraz školení je kladen na seznámení s možnostmi využití XML v nejrůznějších aplikacích a informačních systémech. Cílem školení není praktické zvládnutí technologií XML, ale naopak získání širokého přehledu v této oblasti, pochopení významu jednotlivých technologií a jejich vzájemného vztahu.

Kurz je určen

Informačním analytikům a IT manažerům, kteří se zabývají zejména návrhem architektury informačních systémů, výměnou dat a elektronickým publikováním.

Požadované znalosti

Základní orientace v oboru IT.

Rozsah

1 den

Program kurzu

  • Historie XML

  • Přínosy a náklady použití XML

  • Přehled XML technologií (XML, DTD, XML schéma, XSL, XSLT, XSL-FO, XPath, XQuery, XML Signature, XML Encryption, XInclude, …)

  • Použití XML na webu

  • Využití XML při výměně dat (webové služby)

  • Využití XML v elektronickém publikování

  • Přehled aplikací podporujících XML (editory, CMS, databáze, publikační nástroje, API, …)